Pomiary Elektryczne

Zarówno nowe jak i stare instalacje wymagają pomiarów elektrycznych, aby określić ich parametry, a także czy spełniają warunki które pozwolą na użytkowanie obiektu.Oferujemy: Pomiary odbiorcze, kontrolne i po naprawowe, wraz z protokołami pomiarowymi, uwagami i zaleceniami odnośnie instalacji.

Możliwość komentowania została wyłączona.